L’Escola ha signat un conveni de col·laboració amb El Consell Comarcal de l’Alt Penedès

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Jordi Girona, i el director de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, Albert Abella, van signar el dijous 8 d’abril un conveni de col·laboració.

D’acord amb el contingut del conveni, l’Arsenal presentarà anualment  al Consell Comarcal la seva proposta d’activitats relacionades amb les arts plàstiques incloses dins el programa “Recursos per emportar” per tal que siguin incloses dins el catàleg d’activitats que el Servei Comarcal de Joventut ofereix als ajuntaments de l’Alt Penedès que tenen conveni de col·laboració en matèria de Joventut amb el Consell Comarcal.

 

El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Jordi Girona, i el director de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, Albert Abella, van signar el dijous 8 d’abril un conveni de col·laboració.

D’acord amb el contingut del conveni, l’Arsenal presentarà anualment  al Consell Comarcal la seva proposta d’activitats relacionades amb les arts plàstiques incloses dins el programa “Recursos per emportar” per tal que siguin incloses dins el catàleg d’activitats que el Servei Comarcal de Joventut ofereix als ajuntaments de l’Alt Penedès que tenen conveni de col·laboració en matèria de Joventut amb el Consell Comarcal.

El programa “Recursos per emportar” de l’Escola Arsenal dóna resposta a la necessitat de traslladar l’oferta formativa més enllà de l’àmbit físic de l’escola. A més dels cursos i les activitats proposades, el director de l’Arsenal va oferir la possibilitat de programar-ne de nous en funció de les demandes dels ajuntaments.

El programa “Recursos per emportar” facilita també als alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal d’Art Arsenal l’entrada al món laboral, impartint formació de la seva especialitat: pintura, disseny, joieria, etc.

Donat que entre els objectius del Servei Comarcal de Joventut hi ha facilitar l’accés dels joves a la cultura i a la formació no reglada i també facilitar l’accés dels joves al mercat de treball, ambdues institucions han cregut adient iniciar aquesta línia de col·laboració que inicialment es preveu per dos anys amb la possibilitat de prorrogar-la anualment si els resultats són satisfactoris per a ambdues parts.

Els ajuntaments que estiguin interessats a programar alguna de les activitats formatives de l’Escola Arsenal ho hauran de comunicar al Servei Comarcal de Joventut a través dels tècnics de Joventut del projecte Dinamo. La difusió es farà a través dels canals habituals i es podrà consultar a la pàgina web del Servei Comarcal de Joventut (www.dinamo.cat).

Vilafranca del Penedès, 12 d’abril de 2010