Categoria (ca-es)

Convocatòria ordinària
juny 2020

Proves d'accés
a Cicles Formatius
d'Arts Plàstiques i Disseny
de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés a cicles de Grau mitjà i Grau superior

Inscripcions i presentació de documentació:


de l'1 al 4 de setembre de 2020

Podeu realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica al web del Departament d'Ensenyament