Categoria (ca-es)

Convocatòria ordinària
maig 2019

Proves d'accés
a Cicles Formatius
d'Arts Plàstiques i Disseny
de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés a cicles de Grau mitjà i Grau superior

Inscripcions i presentació de documentació:


Del 15 al 25 de març de 2019

Podeu realitzar la inscripció a la prova per via telemàtica al web del Departament d'Ensenyament

Publicació de la llista provisional de persones admeses a la convocatòria: a partir del 4 d'abril de 2019