Informació pública

CONVOCATÒRIA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE PROFESSOR/A

Bases de la convocatòria per a la selecció per concurs de mèrits d'una plaça de professor/a de gràfica interactiva i audiovisual

Bases de la convocatòria per a la selecció per concurs de mèrits, amb prova selectiva i entrevista, d'una plaça de professor/a  de gràfica interactiva i audiovisual de l'Escola Municipal d'Art Arsenal

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES I EXCLOSES (enllaç)

Prova pràctica de programació curricular
Dimarts, 4 octubre de 2022
9.30h a l’Escola d’Art Arsenal (c.Font, 43 08720 Vilafranca del Penedès)
Durada aproximada 3h

Prova acreditació nivell de suficiència (C1) de català*
Dimecres, 5 octubre de 2022
12.00h a Centre de Normalització Lingüística (c.Pere el Gran, 32 1r 08720 Vilafranca del Penedès)
Durada aproximada 2h

*aquesta prova té caràcter eliminatori i tan sols és preceptiva per a les persones candidates que no acreditin, mitjançant certificat C1, el nivell de suficiència de català.

Consulta les Bases (document pdf)

Ref. #PlaçaArsenalAudiovisual2022

Preus públics

Preus públics per al curs 2022-2023

Podeu consultar els preus públics dels diferents serveis de l'Escola Municipal d'Art Arsenal a l'ordenança fiscal 40 de l'Ajuntament de Vilafranca

Enllaç a l'Ordenança Fiscal 40, de Vilafranca del Penedès 

Si ho preferiu, podeu accedir també al quadre resum de cada un dels nivells formatius:

INFORMACIÓ SOBRE ELS ESTUDIS

Web temàtic triaeducativa.gencat.cat

29 de març de 2022

Us presentem el nou web temàtic triaeducativa.gencat.cat, que neix amb un objectiu principal: oferir informació de qualitat i actualitzada als nois i noies que acaben l'ESO i han de decidir quina formació s'ajusta més als seus interessos i a la posterior sortida laboral.

Aquest nou web és responsiu i, per tant, es pot consultar des de qualsevol dispositiu mòbil. El portal inclou les fitxes actualitzades de tots els estudis, d'acord amb els canvis introduïts arran de l'entrada en vigor de la nova llei d'Educació, la LOMLOE, el 19 de gener passat. A més, i trobareu vídeos explicatius sobre els diferents estudis, podcasts sobre temes diversos (proves d'accés a ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, d'arts escèniques i esportius, novetats del proper curs, recomanacions per fer un bon treball de recerca...), un desplegable descarregable que reuneix tota la informació sintetitzada sobre l'oferta formativa, i molts altres materials.
 
També al nou web preinscripcio.gencat.cat, trobareu informació sobre el procés de preinscripció 2022-2023 dels diferents estudis i nivells d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.
 

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES

Portes Obertes presencials per a les famílies

12 de març de 2022, de 10.00 a 13.30h

El dissabte 12 de març, obrim el centre per a que pogueu conèixer les instal·lacions de l'Escola Municipal d'Art Arsenal, l'oferta educativa pel curs 2022-2023 i els procediments d'admissió de nou alumnat

Enguany, el Departament d'Educació ha autoritzat el desenvolupament de les Jornades de Portes Obertes presencials fora de l'horari lectiu per a que totes les famílies puguin escollir el centre més adequat pels seus fills i filles.

L'accés als ensenyaments de disseny des d'ESO, Batxillerat o altres cicles formatius és escara més sencill i permet un major nombre d'itineraris formatius. Veniu a informar-vos!

Per tal d'evitar aglomeracions i garantir la seguretat sanitària, cal que sol·liciteu cita prèvia

 

Podeu concertar cita
al telèfon 938 921 362

Beques 2020-2021

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Termini per presentar les sol·licituds: del 9 d'agost al 30 de setembre de 2020

Per tal de gestionar les sol·licituds de la convocatòria d’ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu podeu demanar cita prèvia en següent enllaç: 

Cita Prèvia