ARSENAL Escola Municipal d'Art

 • Incrementar grandària de la font
 • Grandària de la font predeterminat
 • Decrementar grandària de la font
Inici

Proves d'accés a cicles

Convocatòria extraordinària
juny 2015

Proves d'accés
a Cicles Formatius
d'Arts Plàstiques i Disseny
de Grau Mitjà i Superior

Proves d'accés a cicles 2014

Inscripció convocatòria extraordinària per alumnes amb requisits acadèmics

del 29 de maig fins al 5 de juny de 2015

Dirigides a tots els aspirants que vulguin accedir a cicles d'Arts Plàstiques i Disseny el proper curs 2015-2016. La convocatòria extraordinaria s'adreça a tots els alumnes que disposin dels requisits acadèmics d'accés.  


 

Ja podeu consultar el llistat de material que cal per realitzar les proves de la convocatòria ordinaria de juny de 2015

Materials grau superior    Materials grau mitjà

 

Proves Grau mitjà (convocatòria extraordinària juny)

Els aspirants s'hi han de presentar 30 minuts abans.

 • 17 de juny de 2015 a les 9.30h hores.

 • Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 de juny de 2015.

 • Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juliol de 2015.

 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de juny de 2015.

Proves Grau superior (convocatòria extraordinària juny)

Els aspirants s'hi han de presentar 30 minuts abans.

 • 18 de juny de 2015, a les 9.30 hores.

 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de juny de 2015.

 • Termini per presentar reclamacions: del 26 al 30 de juny de 2015.

 • Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juliol de 2015.


Calendari d'inscripcions convocatòria extraordinària

Podeu realitzar la inscripció telemàticament o a la secretaria de l'escola.

 • Període de presentació de documentació addicional per a l’admissió: fins al 8 de juny de 2015.
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 9 de juny de 2015.
 • Data de presentació de documentació complementària: del 10 al 12 de juny de 2015, ambdós inclosos i dins l'horari de registre del centre.
 • Termini de presentació de documentació per aspirants amb necessitats específiques: no més tard del 5 de juny de 2015.
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: no més tard del 16 de juny de 2015.
 • Proves específiques: 17 de juny de 2015, a les 09.30 hores grau mitjà i 18 de juny de 2015, a les 09.30 hores, grau superior. Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.

Qui pot fer les proves?


 • L'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny està condicionat a la superació d'una prova.  
 • Els aspirants, que disposen dels requisits acadèmics d'accés, han de realitzar la prova ESPECÍFICA (excepte els que disposen de Batxillerat en la modalitat d'Arts).
 • Qui no disposi de la titulació necessària, podrà realitzar la prova per aspirants sense requisits acadèmics. En aquest cas, els aspirants hauran de superar una prova de matèries COMUNES i de matèries específiques.
 • Per presentar-se a la Prova d'accés de Grau mitjà cal tenir 17anys o fer-los durant l'any en que es realitzarà la prova.
 • Per presentar-se a la Prova de Grau superior cal tenir 19 anys o fer-los durant l'any en que es realitza la prova, o bé, 18 anys si l'aspirant està en possessió d'un titulació de Tècnic d'un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny, Formació Professional Inicial o Tècnic d'Esports del mateix itinerari.


Models i estructura de la prova

Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Descarrega el model de prova: 2011_GM_ESPECÍFICA.pdf

Estructura de la prova de grau superior

La part ESPECÍFICA consta de dos exercicis.  L'aspirant haurà de triar entre dues de les quatre opcions proposades: dibuix tècnic, dibuix artístic, volum i imatge.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de formalitzar la inscripció a la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Descarregueu els models de prova:

2011_GS_DIBUIX_TÈCNIC.pdf

2011_GS_DIBUIX_ARTÍSTIC.pdf

2011_GS_VOLUM.pdf

2011_GS_CULTURA_AUDIOVISUAL.pdf 

Estructura de la Part general de la prova

Grau mitjà · La part general de prova consta d'una part sociolingüística i una part cientificotècnica.
La part sociolingüística inclou exercicis de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials.
La part cientificotècnica inclou exercicis de matemàtiques, tecnologia, ciències naturals i educació visual i plàstica.  

Descarrega els models de grau mitjàGrau superior · La part general de prova consta de quatre exercicis.  Un de llengua catalana, un de llengua castellana, llengua estrangera i un quart exercici a seleccionar entre Història i Matemàtiques.

Descarrega els models de grau superior

 


Preparació de les proves

L'Escola Municipal d'Art Arsenal ha estat autoritzada pel Departament d'Educació per impartir el Curs de Preparació per a les Proves d'Accés i n'acredita oficialment els resultats.

Curs de preparació a Provesd'Accés Descarregar temaris

Normativa

 

RESOLUCIÓ ENS/226/2015, de 12 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2015.

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.
· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin.