Per formalitzar la matrícula cal presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI o equivalent
  • Targeta sanitària
  • Número d'afiliació a la Seguretat Social
  • Titulació acreditada per accedir al cicle (Graduat en secundària o Batxillerat...) o resguard de sol·licitud del títol.
  • Certificat de superació de la prova d'accés
  • Llibre de família i DNI del tutor (només per menors d'edat)
  • Compte bancari per a la domiciliació de les taxes de matrícula i curs

Els alumnes menors d'edat hauran d'anar acompanyats d'un tutor.

 

Documentació necessaria per formalitzar la matrícula https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal