CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE · 2022

Proves d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

 

Realització de les proves en Convocatòria de setembre de 2022: 

Publicació de resultats provisionals: 4 d'octubre de 2022

Podeu trobar consultar el resultat en el següent enllaç:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Models i estructura de la prova


Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al qual s'opta.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació 

 

Estructura de la prova específica de grau superior

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici. L'aspirant haurà de triar entre tres opcions proposades: comunicació i disseny, expressió artística i Art i tecnologia.
L'aspirant podrà seleccionar l'opció que desitgi en el moment de realitzar la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació

  

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.

· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 

 

Proves d'accés a cicles - setembre https://www.arsenal.cat/ Administrator
Copyright © 2023 EMA Arsenal