Walter Chen

7 i 8 de juny 2008
Dissabte de 9 a 20 h (1h per dinar) i diumenge de 8 a 14 h.

Durada: 16h
Preu: 115€

Objectius

Descobrir les possibilitats del paper com a material per a la joieria, bo i apropant-se, per exemple, al paper d'arròs tenyit o al pa d'or.
Aconseguir diferents figures amb la subtilitat dels plecs de paper i de l'art de la papiroflèxia.
Realitzar objectes, tant joies com escultures, amb paper tenint en compte les propietats i característiques dels materials utilitzats.
Conèixer aspectes bàsics de la conservació-restauració del paper.

El paper és un material que ha irromput amb força dins del món de la joieria contemporània, per la seva mal·leabilitat, la seva organicitat, pels jocs de llum que procura.
Les possibilitats creatives que aquest material ofereix als joiers són gairebé infinites. Només cal pensar en la quantitat de tipus de paper existents, en totes les variants que es poden fabricar o en tot el repertori de possibilitats de manipulació que el paper ofereix.

Un dels joiers que s'ha especialitzat en la construcció de joies de paper a partir d'antigues tècniques orientals és Walter Chen.

Nascut a Taiwan, Chen va diplomar-se en Belles Arts Industrials. Una vegada instal·lat a Barcelona, estudià joieria a l'EA Massana i es llicencià en Belles Arts a la UB, on actualment desenvolupa un doctorat relacionat amb la restauració.

Com a joier, Walter Chen té en el seu haver quatre premis “Enjoia't”, diverses exposicions i una tasca divulgativa notable. Chen es defineix com a fabricant de joies i objectes. En la seva línia de treball empra materials orgànics, com el bambú, la seda, la pell de taronja o el paper.

http://walterchen-
monteazul.blogspot.com

Paper i joia https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal