Daniel Rivas

Daniel Rivas Fernández 

CFGM Procediments de joieria artística

Descripció


Reproducció i estudi d'una peça de joieria clàssica. Articulacions, mecanismes i processos propis de la joieria
tradicional.

Aspectes innovadors


Rigor tècnic i coneixement de l'ofici.

Sectors a qui va adreçat


Tallers de joieria.

Imatges i/o vídeo del projecte