Ester Vives

Ester Vives Boada 

Cicle CFGM Autoedició

Descripció


Projecte d’aplicacions gràfiques per a la imatge corporativa d’una empresa d'esports d'aventura (SCAN AVENTURA). Aquesta empresa té quatre activitats principals: Rafting, Hidrospeed, Kayak i Puenting.

Aspectes innovadors


Creativitat en el tractament gràfic i les seves aplicacions en diferents formats.

Sectors a qui va adreçat


Empreses de comunicació visual i gràfica.

Imatges i/o vídeo del projecte