CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA · JUNY 2021

Proves d'accés a Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Superior

Realització de les proves en Convocatòria Extraordinària de juny de 2021:


Grau mitjà 

Part específica: 25 de juny de 2021, a les 9.30h (cal ser-hi a les 9.00h)
El temps de realització és de 2 hores en un únic bloc temporal.
Consulta el material necessari per a realitzar la prova.
 

Grau superior 

Part específica: 28 de juny de 2021, a les 9.30h (cal ser-hi a les 9.00h)
El temps de realització és de 3 hores en un únic bloc temporal.
Consulta el material necessari per a realitzat la prova.
 
 

Podeu trobar més informació sobre el desenvolupament de les proves a http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

Models i estructura de la prova


Estructura de la prova específica de grau mitjà

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici de l'àrea de Visual i plàstica per tal de comprovar la possessió de les habilitats, destreses i coneixements per cursar amb aprofitament el cicle al que s'opta.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació 

 

Estructura de la prova específica de grau superior

La part ESPECÍFICA consta d'un exercici. L'aspirant haurà de triar entre tres opcions proposades: comunicació i disseny, expressió artística i Art i tecnologia.
L'aspirant podrà seleccionar la opció que desitgi en el moment de realitzar la prova. L'exercici realitzat no compromet en cap cas l'accés de l'alumne als cicles d'una família o una altra.

Podeu veure i descarregar models de proves d'accés del web del Departament d'Educació

  

Documentació necessària

· Inscripció telemàtica a la prova d'accés amb el comprovant de pagament de les taxes corresponents.

· DNI o documentació equivalent.

· Resolució d'exempció per aquells aspirants que ho al·leguin. 


Normativa

RESOLUCIÓ EDU/208/2021, d’1 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2021.

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembreper la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius 

Proves d'accés a cicles - extraordinària https://www.arsenal.cat/ Administrator
Copyright © 2023 EMA Arsenal