Jornada Art i Disseny

III Jornada d'Art i Disseny: de l'escola a l'empresa


Dijous, 5 de maig de 2016

AUDITORI AXA, ILLA DIAGONAL, BARCELONA

L'escola participa enguany en la segona jornada “Art i disseny: de l’escola a l’empresa”, on es presenten una mostra dels millors projectes finals de l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i superior

En el marc d'aquesta jornada, s'han seleccionat obres i projectes finals realitzades pels alumnes de les escoles d'art i disseny de Catalunya -tant públiques com privades- que hagin excel·lit durant el curs 2014-15 o que presentin un caràcter innovador i atractiu per a l'empresariat.

La “III Jornada d'Art i Disseny: de l'escola a l'empresa” ha estat organitzada pels departaments d’Ensenyament i Cultura amb l’objectiu d’establir un diàleg que consolidi les relacions que des de sempre han mantingut les organitzacions empresarials, educatives i culturals a tot el territori.

Aquesta iniciativa vol contribuir a difondre el paper del disseny a l’hora de reforçar el lideratge i el posicionament de Catalunya en aquest àmbit contribuint a millorar la comprensió del rol que tenen les escoles d’art i disseny en el creixement econòmic i la competitivitat del país. Així mateix es vol destacar el compromís que les escoles de Catalunya adquireixen en garantir una formació artística de qualitat als professionals qualificats, per tal de donar respostes integrals al món empresarial.

Com és per tots sabut, el disseny és considerat coneixement i creativitat que genera valor afegit als productes i serveis, i per això es constitueix com una important disciplina amb un fort impacte sobre la competitivitat d’empreses de tots els sectors.

 

Podeu descarregar el programa de la jornada en PDF

Podeu ampliar aquesta informació al web de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya 

No hi ha articles a aquesta categoria. Si es mostren les subcategories dins d`aquesta pàgina, pot ser que continguin articles.

Copyright © 2023 EMA Arsenal