CFGM en Assistència al Producte Gràfic Imprès

gràfica impresa arsenal gm

Idearàs i realitzaràs productes gràfics impresos com ara cartells, tríptics, revistes i packagings.

També aprendràs a intervenir en les diferents fases d’un projecte gràfic coneixent i elaborant els elements necessaris per a cada fase.

Aprendràs aspectes essencials sobre disseny, producció, impressió, acabats i manipulats i adquiriràs coneixements sobre programari especialitzat en disseny gràfic.

Durada: 1600 hores (1400h + 200h pràctiques empresa)

TÈCNIC D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY EN ASSISTÈNCIA AL PRODUCTE GRÀFIC

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat com a treballador per compte d'altri en impremtes, agències o departaments de disseny gràfic, editorials i totes aquelles institucions o empreses que requereixen productes impresos de comunicació gràfica.

SORTIDES PROFESSIONALS I ENTORN PRODUCTIU

El perfil professional per què prepara aquest cicle de Grau Mitjà és la d'un tècnic que realitza tasques de producció d'elements destinats a la impressió. Els entorns productius més afins a aquesta perfil es troben en impremtes, empreses de serigrafia i retolació, editorials, estudis de disseny, agències de publicitat, premsa i comunicació, departaments de màrqueting d'empreses que requereixen productes gràfics impresos (fulletons, catàlegs, displays, cartelleria, etiquetes, packaging, papereria corporativa, vinils, lones, etc etc)

En conseqüència el mercat de treball del tècnic APG Imprès és ampli, perquè pràcticament la totalitat d'empreses, institucions i entitats tenen necessitat de productes gràfics impresos. 

MÒDULS

 • Dibuix artístic 99 hores
 • Projectes 33 hores
 • Dibuix tècnic 66 hores
 • Mitjans informàtics 99 hores
 • Anglès tècnic 66 hores
 • Fonaments del DG 99 hores
 • FOL 66 hores
 • Tipografia 99 hores
 • Història del DG 66 hores
 • Producció i impressió 165 hores
 • Volum 99 hores
 • Autoedició 377 hores
 • Obra Final 66 hores

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

 • Tractament informàtic, composició i preparació de textos per a impressió.
 • Tractament informàtic i preparació d'imatge per a impressió.
 • Separació de colors.
 • Preparació d'originals per a reproducció i marcat per a impressió.
 • Tècnic en maquetació i edició.
 • Interpretació de projectes de disseny gràfic publicitari, editorial i/o d'identitat i realització dels seus elements gràfics.
 • Interpretació d'esbossos i realització d'originals.
 • Obtenir, corregir i realitzar el tractament i composició de textos i imatges per a productes gràfics de diversa mena.

Sortides no professionals (continuïtat estudis)

 • De la mateixa família i grau: Cicle grau mitjà en assistència al producte gràfic interactiu ( 3x 2)
 • Accés a altres cicles de grau mitjà
 • Accés CF Grau Superior prèvia prova d'accés i 19 anys complerts
 • Accés a qualsevol de les modalitats de Batxillerat.
CFGM Assistència al Producte gràfic imprès https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal