CFGM en Procediments de joieria artística

 

Capacita per atendre les noves formes d’expressió artística en el disseny de peces de joieria, utilitzar els recursos gràfics adients per al dibuix de les joies, i conjuminar els aspectes creatius, tècnics i econòmics en la realització de prototips de joieria.

 

Titulació: Tècnic en Joieria Artística

Durada dels estudis

1.600 hores
1.570 hores en el centre docent
30 hores en el centre de treball (pràctiques)

 

Competències professionals

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de la confecció de joies a partir de la interpretació dels projectes i les indicacions dels dissenyadors, l’elaboració de parts de joies d’acord amb el responsable del taller, l’execució dels procediments d’acabat i poliment de les peces, l’aplicació en els dissenys, el material, la tècnica i el procediment més adient, i la preparació de les peces per a altres tècnics de l’àmbit de la joieria: gravador i encastador.

Àmbit professional i de treball

Comprèn els procediments i tècniques de joieria artística realitzats com a professional autònom o associat a un taller o una empresa vinculat a l’elaboració i reproducció de joies, la modificació i restauració de peces, i la conservació i restauració del patrimoni artístic.

Estructura del cicle

 

 Matèries  Dedicació horària
· Història de l’art i de l’orfebreria i la joieria
· Dibuix artístic
· Volum
· Projectes de joieria
· Taller de joieria
· Formació i orientació laboral
· Formació pràctica en empreses, estudis o tallers
· Obra final
105 hores
240 hores
165 hores
240 hores
735 hores
60 hores
30 hores
25 hores
CFGM Procediments de joieria https://www.arsenal.cat/ Carla
Copyright © 2023 EMA Arsenal