CFGS CERÀMICA ARTÍSTICA / 2011

Portree (Escòcia / Regne Unit)

La Dafne és estudiant de segon curs de Ceràmica Artística i passarà dos mesos treballant al taller de l'Stuart i la Julie, a Portree.

Portree, el centre d'acollida, està situat a l'illa d'Skye. És un taller on fan ceràmica d'alta qualitat treballada a mà, a la vegada funcional i moderna. Tan els visitants com els mateixos illencs reconeixen la seva obra pels distintius i la inspiració basada en gran mesura per les influències de viure i treballar en un entorn de gran bellesa. 
El taller es va fundar el 1971, amb un sentit d'aventura i gran entusiasme. Poc a poc van anar construint les diverses instal·lacions i forns on l'Stuart s'ha fet un lloc en al món ceràmic. A principis dels anys 80 construeix el forn de llenya i el d'esmalts a la sal, que són el cor de gran part de la ceràmica que fan avui. 
Des de el 1998 l'acompanya en tota aquesta tasca la seva dona Julie.
Treballen amb una pasta que ells mateixos prepare, una barreja d'argiles molt plàstiques amb caolí de Cornwall i feldspat potàssic. I altres materials que poden modificar la textura i el color. 
Els esmalts els fan en una diversitat de materials d'arreu del mon,  talc de la Xina, coure del Zaire etc. Quasi bé tota la producció és feta a torn. Les coccions la gran majoria amb llenya arriben als 1300ºC després d'haver afegit una bona quantitat de sal per produir els efectes dels vidrats a la sal. Tot un procés que mai no deixa d'emocionar.

http://www.edinbane-pottery.co.uk/default.php

Dafne López https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal