Curs de preparació per a les proves d'accés a cicles

El curs garanteix la preparació adient per superar les proves d'accés als cicles de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny, i la part comuna de les proves d'accés a Formació Professional Específica o d'Esports

L'oferta formativa abraça els mòduls corresponents a la part comuna de la prova (llengua catalana, llengua castellana, anglès i matemàtiques) i també les assignatures específiques del currículum d'arts plàstiques.

La qualificació obtinguda al curs es multiplicarà per 0,20 punts i s'afegirà a la qualificació de la prova d'accés. Per tant, la superació del curs afegeix un mínim de 1 punt a la nota obtinguda a l'examen d'accés.

Per a qualsevol dubte sobre el curs adreceu-vos a la secretaria del centre

 

Requisits d'inscripció al curs


Cicles d'Arts Plàstiques i Disseny

  • Ser major de 18 anys i disposar del títol de tècnic (un cicle de grau mitjà finalitzat).
  • Ser major de 19 anys (no cal disposar de cap titulació prèvia).

Cicles de Formació Professional Específica i d'Esports

  • Ser major de 18 anys i disposar del títol de tècnic d'una família afí o disposar d'experiència professional acreditada que permeti l'exempció de les proves específiques d'accés.

Matrícula

Del 23 al 30 de setembre de 2018

Durada i horari


17 setembre de 2018 - 2 de maig de 2019

Descarregueu l'horari en PDF

A qui va dirigit:


  • Persones que vulguin accedir a Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior.

  • Persones que vulguin accedir a Cicles de Formació Professional o d'Esports.

  • Persones que necessitin acreditar el nivell d'ESO o bé el de Batxillerat a afectes laborals.

Modalitats


 

A – MODALITAT SEMIPRESENCIAL A

Els alumnes cursaran totes les matèries específiques i dues comunes a l'escola. Dues de les assignatures comunes es cursaran de forma semi presencial.

Adreçat a cicles d'Arts Plàstiques i Disseny.

B – MODALITAT SEMIPRESENCIAL B

Totes les matèries comunes es cursen de manera semi presencial i les matèries específiques de forma presencial a l'escola.

C – MODALITAT ESPECÍFICA

Aquesta opció s'adreça a persones que vulguin preparar la part específica de la prova d'Arts Plàstiques i Disseny.  Aquesta modalitat no permet acreditar la preparació per a la Prova d'Accés.

 

Estructura del curs:


Els alumnes que vulguin accedir a un cicle d'Arts Plàstiques i Disseny hauran de cursar Llengua Catalana, LLengua Castellana i llengua estrangera; podran triar entre història i matemàtiques com a matèria comuna i cursaran la matèria específica.

Els alumnes que vulguin accedir a un cicle de Formació Professional, caldrà que disposin del cicle de grau mitjà de la mateixa família. Hauran de cursar obligatòriament matemàtiques i no caldrà que triin cap matèria específica.

L'escola ofereix com idioma estranger l'anglès tot i que podeu preparar-vos i examinar de qualsevol d'altres llengües telmàticament.

 

REFERÈNCIES NORMATIVES


RESOLUCIÓ ENS/2491/2011, d'11 d'octubre, de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.

RESOLUCIÓ ENS/12/2018, de 10 de gener, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2017-2018

Curs de preparació per a les Proves d'accés https://www.arsenal.cat/ Ferran Bohé
Copyright © 2023 EMA Arsenal